Tuesday, 30 October 2012

Säkra kort i osäkra tiderHösten 2012 präglas av en osäkerhet inför framtiden vad gäller marknader och ekonomisk utveckling. Många företag och organisationer överväger eller genomför förändringar i syfte att minska kostnader och öka effektiviteten. Vad vi märker hos våra kunder är behovet av insatser som ökar motivationen, samordningen och tryggheten även i tider av osäkerhet.

Vi förblir våra grundtjänster trogna, men inser att ett fokus på människors förmåga att stötta och motivera varandra även i tuffa eller kritiska tider är extra viktigt. Följande utveckling av våra tjänster – grupputveckling, chefsutveckling och personbedömning – vill vi särskilt uppmärksamma.

Ledningsgruppsutveckling: Samarbetsformer och samarbetsklimat i ledningsgrupper har vi länge arbetet med att utveckla i workshops på 1-1,5 dagar. Något som nu är viktigare en någonsin är samordning av ledarskapet utåt i organisationen: Vad upplever medarbetarna som det mest frustrerande, oroande eller demotiverande? Finns det kriser att hantera? Vilka förhållningssätt behöver cheferna sinsemellan vara överens om? Behövs gemensamma insatser eller är det vissa teman det är viktigt att alla chefer arbetar med? Ett samordnat och konsekvent ledarskap gör organisationen mer motiverad och mer effektiv. I ledningsgruppen bör både tydligheten och det ömsesidiga stödet chefer emellan odlas.

Chefscoachning: Att använda sin person i ledarskapet medvetet och konstruktivt är alltid ett tema i chefscoachning. I tider av förändringar och oro arbetar vi särskilt med hur man som chef själv hanterar och förmår bära de negativa känslor som tidvis cirkulerar i organisationen. Hur man kan stimuleras av att hantera motgångar och utmaningar och samtidigt skapa trygghet hos medarbetarna.

Tematisk grupphandledning för chefer respektive HR: Vi erbjuder grupphandledning där chefer eller HR i en serie träffar lär sig om och diskuterar ämnen som kris- och konflikthantering; gruppledarskap; motivera, engagera och inspirera. Man kan välja att ha deltagare från samma organisation för att stärka företagskulturen eller att sätta samman grupper med personer från olika organisationer för att göra det lättare att lufta tankar, reaktioner och idéer med utomstående.

Personbedömning: Hjälp att får rätt person till uppdraget och att utnyttja medarbetarnas resurser optimalt är underutnyttjade recept för effektivitet. Personbedömning är ett sätt att optimera chanserna för en bra matchning mellan individ och uppdrag, både vid externrekrytering och intern utveckling. Man får en realistisk bild av vad vederbörande kommer att ha lätt för och vilka sidor som behöver stärkas eller kompenseras. På så sätt kommer personen snabbare in i sin roll och sitt nya arbetssammanhang. Vid sidan av rapport till beställaren ger vi alltid fyllig feedback till den som genomgått bedöningen och ger utvecklingstips. Vi rekommenderar att en personbedömning följs upp med ett trepartssamtal där den bedömde och ansvarig chef ges möjlighet att lära känna varandra och diskutera förväntningar, framgångsfaktorer och möjliga risker. Detta ger en flygande start i nya uppdrag eller utvecklar befintliga arbetsrelationer.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att stå starka och utvecklas!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.